benecon.eu logo

Обявена е покана за набиране на проектни предложения “Инвестиции в “зелена индустрия”

Поканата е по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г, приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

 Публикувано на: 10 дек 2011