benecon.eu logo

Поредно спечелено дело срещу нарушенията на администрацията на ИАНМСП при оценката на проекти по ОПК

Вчера излезе поредното решение на административен съд София град (неокончателно към момента, подлежи на обжалване пред ВАС), с което бе признато, че администрацията на оперативна програма  “Конкурентоспособност” на българската икономика при оценката на проектите нарушава грубо собствените си правила, най- често, защото не ги разбира. Съдебната ревизия на актовете на ИАНМСП като междинно звено по Оперативната програма е единственият ефективен механизъм за защита срещу административния произвол и некомпетентност при оценката на проекти за финансиране.

 Публикувано на: 10 дек 2011