benecon.eu logo

Излезе поканата за проекти по програма “Интелигентна енергия - Европа” за 2012 година

Програмата “Интелигентна енергия - Европа” цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси. Финансирането по нея насърчава използването на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразието на енергията. Съществена част в програмата заема и енергийната ефективност на транспорта.
(Още…)

 Публикувано на: 21 дек 2011